Meritve sestave telesa

Meritev sestave telesa (BIA  metoda), je individualno naravnavna in dokaj občutljivo prikaže presnovni odziv posameznika na prehranske in vadbene intervencije ter je tako v veliko pomoč pri vodenju prehranskih intervencij in prilagajanju treninških obremenitev.

Metoda bioimpedance je enostaven in praktičen način meritve sestave telesa, ki temelji na podlagi meritve električne prevodnosti tkiv.

Bioimpendančna meritevKako poteka meritev:

Po dve elektrodi namestimo na eno roko in nogo na isti strani telesa, nato med elektro-dama na zapestju in gležnju spustimo šibek električni tok.

Kako deluje:

Metoda temelji na podlagi meritve električne prevodnosti tkiv. Električna prevodnost funkcionalnega tkiva (beljakovinskih struktur) je boljša kot prevodnost maščevja zaradi večje vsebnosti vode in elektrolitov. Na podlagi izmerjenih vrednosti električnih lastnosti tkiv (upornost, reaktivnost, kapacitativnost in fazni kot) lahko ocenimo bioeletrične lastnosti tkiv in ugotavljamo njihove biološke lastnosti. Poleg porazdelitve telesnih mas (funkcionalna masa, maščevna masa), ugotavljamo tudi porazdelitev in količino vode v telesu. Količina telesne vade neposredno vpliva na izzid meritve in nam lahko služi tudi kot ocena hidracije telesa.

Za izboljšanje meritve sestave telesa z bioimpedančno meritvijo uporabljamo aparaturo z več frekvencami električnih tokov. Pri ocenjevanju rezultatov se moramo zavedati, da je metoda odvisna od individualnih lastnosti posameznika in njena prava vrednost se prikaže šele pri individualni interpretaciji, ko glede na posameznikove specifične lastnosti ugotavljamo optimalne vrednosti izmerjenih parametrov. Interpretacija rezultatov zahteva poznavanje presnovnega stanja, prehranske strategije in treninške obremenitve posameznika.