Športno prehransko svetovanje – kontrola

Cilj kontrolnega športnega prehranskega svetovanja je ugotavljanje in ocenjevanje doseženih ciljev, ki so bili določeni v prvem športnem prehranskem svetovanju. 

S pregledom doseženih ciljev lahko ocenimo učinek proporočenih vnosov hranil in športne aktivnosti. Na tak način venomer sledimo poti, ki smo si jo zadali in hitro opazimo morebitne anomalije in po potrebi spreminjamo in prilagajamo program potrebam športnika.

kontrolaPuščicaPredhodno potrebujemo Analizo prehranskega dnevnika
PuščicaSvetovanje traja 30 minut.

Kdaj se izvaja športno prehransko svetovanje – kontrola?
Izvaja se po določenem času, ko je bilo športno prehransko svetovanje že izvedeno. Datum kontrolnega svetovanja uskladita dietetik in športnik skupaj.

Kako poteka športno prehransko svetovanje – kontrola?

Pred vsakim kontrolnim prehranskim svetovanjem morate izpolniti tridnevni prehranski dnevnik in dnevnik športne dejavnosti. Z njima lahko ocenimo ustreznost vašega energijskega in hranilnega vnosa ob povečani energetski porabi v povezavi s športno dejavnostjo, ki jo izvajate (upoštevamo intenzivnost, pogostost in vrsto športne dejavnosti). Ocenimo tudi ustreznost uživanja tekočine čez dan in med športom.

Med kontrolnim športnim prehranskim svetovanjem dietetik ponovno ugotavlja in ocenjuje:

  • Učinkovitost osnovnega prehranskega načrta, ki se lahko kaže na različnih področju (npr. izboljšana izvedba športne dejavnosti, izboljšano zdravje in počutje ).
  •  Skladnost vaše prehrane in prehranskega stanja ter drugih vidikov zdravja s postavljenimi cilji ob prvem športnem prehranskem svetovanju.
  • Ugotavljanje možnih odstopanj od postavljenih ciljev in vzrokov zanje.
  • Vaše želje in cilje v povezavi s športno dejavnostjo, prehranskim stanjem in prehrano, idr.

Dietetik vam razloži analizo in oceno dobljenih rezultatov prehranske obravnave. Skupaj z vami določi ustrezen prehranski načrt in izvede ciljno svetovanje o področjih prehrane, ki so se izkazali za najbolj problematične.